Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1 advertentie Vliegend Museum Seppe Brussels Air Museum nederlandstransportmuseum.nl aerospacefacts.com tigerformation Stampe

Luchtvaartnieuws uit de Nederlandse Antillen
2017-02-08 / Arno Landewers

Curaçaose overheid grijpt in bij Insel Air
In november benaderde de in financiële problemen verkerende luchtvaartmaatschappij Insel Air de regering van Curaçao met het verzoek mogelijkheden te bespreken rond de zorgelijke toestand. Bron van de problemen is een achterstand in uitbetalingen (of meer waarschijnlijk: gebrek aan deviezen) van de Venezolaanse deviezen uitkeerder Cadivi. Opbrengsten van lokaal verkochte producten of diensten door buitenlandse aanbieders worden door Cadivi in Amerikaanse dollars uitbetaald. Diverse luchtvaartmaatschappijen (en andere bedrijven) zijn door het uitblijven van betalingen van Cadivi in de problemen gekomen, en vluchten naar Venezuela zijn tot een minimum beperkt. Insel Air heeft naar eigen zeggen 110 miljoen dollar tegoed. Half november werd bekend gemaakt dat de regering een Commissie van Wijzen had ingesteld, welke onder voorzitterschap van oud-premier Etienne Ys onderzoek naar de bedrijfseconomische gesteldheid van Insel Air ging uitvoeren.

Rond dezelfde tijd maakten zowel de KLM als TUI bekend de codeshare overeenkomst met Insel Air tijdelijk op te schorten wegens de uitval van vluchten en aanhoudende vertragingen. Eind november bracht de Commissie Ys verslag uit, met als belangrijke conclusie dat Insel Air failliet gaat zonder financiële steun en dat in geval van een faillissement de verbindingen tussen en naar de Antillen in gevaar zouden komen. Van de vluchten tussen de eilanden wordt 80% door Insel Air uitgevoerd. De commissie oordeelde ook dat de vloot erg verouderd is, waardoor hoge onderhoudskosten en uitval van vluchten structureel is. Bij faillissement van Insel Air zouden direct 600 banen en indirect 900 banen verloren gaan. Insel Air is goed voor 5-10% van BBP van Curacao.


Het inmiddels aangekondigde ontslag van 100 werknemers van Insel Air was volgens de commissie niet voldoende om de nood te ledigen. Op 20 december werd in de Staten (het parlement van Curaçao) unaniem het voorstel aangekomen Insel Air een overbruggingskrediet te vertrekken, onder voorwaarde dat de regering tijdelijk de controle over de luchtvaartmaatschappij zou overnemen. De onderhandelingen over de exacte invulling hiervan liepen door tot in januari, waarbij werd overeen gekomen dat de regering pandrecht en vruchtgebruik van 51% van de aandelen verkreeg als onderpand van het krediet. Verder levert de regering drie leden voor de uit vijf personen bestaande Raad van Commissarissen, en worden door de regering een uitvoerend directeur en een financieel directeur aangesteld. Hiervoor werden de Canadees Gilles Filiatreault (als uitvoerend directeur) en Andre Delger (financieel directeur) aangetrokken. Doel is Insel Air weer zo snel mogelijk een stabiel en winstgevend bedrijf te maken. Binnen 6 tot 9 maanden zal een zoektocht naar een internationale partner worden gestart. Verder werd bekend dat Insel Air topman en mede-oprichter Albert Kluyver Insel Air dit jaar nog zal verlaten. Hij blijft wel aandeelhouder.

Eind januari ontstonden nieuwe problemen. Op 25 januari besloten twee Insel Air MD82/83 gezagvoerders niet te vliegen omdat ze technische mankementen aan de toestellen constateerden. Een week eerder had één van de toestellen al een voorzorgslanding in Miami moeten maken wegens wegvallen van de cabinedruk. De Arubaanse luchtvaartautoriteit gaven de vliegers gelijk, en zetten alle vier operationele MD82's en 83's van Insel Air Aruba aan de grond, waardoor veel vluchten uitvielen en passagiers strandden. De Fokker 50's en een 70's konden wel blijven vliegen. De onderhoudsafdeling van Insel Air werd onder verscherpt toezicht geplaatst van de Curaçaose Luchtvaart Autoriteit. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal op korte termijn de Insel Air toestellen inspecteren, bovendien zal er een onafhankelijke audit van experts worden uitgevoerd. Een deel van de vluchten wordt momenteel uitgevoerd door Swiftair (Curaçao-Miami) en Dominican Wings (Curaçao- Sint Maarten).

Tiara Air failliet
Op 27 november werd Tiara Air door de rechtbank failliet verklaard. Er was niet voldaan aan de voorwaarden voor de surseance van betaling, waarover ruim een jaar eerder een akkoord was afgesloten, en de maatschappij heeft feitelijk "opgehouden te bestaan". Hoewel er nog steeds een tegoed in Venezuela vaststaan (zie hierboven bij Insel Air), is onduidelijk wanneer dit bedrag wordt overgemaakt. De problemen bestaan sinds 2013, waarbij uiteindelijk alle vluchten werden gestopt. De surseance was verleend onder voorwaarde dat onder het toeziend oog van een administrator een betalingsplan werd opgesteld, en een reorganisatie werd uitgevoerd (waarbij de helft van het personeel werd ontslagen). Maar bij gebrek aan inkomsten kregen in de eerste helft van 2014 kregen zo'n 50 werknemers geen salaris. In september 2015 werden weer vluchten opgestart tussen Aruba en Las Piedras (Venezuela), maar deze werden slechts kort uitgevoerd. In november 2015 kreeg Tiara nog een tweede kans van de rechtbank, gebaseerd op het plan om het aantal vluchten uit te breiden en de verwachting dat het tegoed uit Venezuela snel verwacht kon worden. In april werd gestart met retourvluchten tussen Aruba en Curaçao, maar deze moesten wegens ontbreken van radarapparatuur al na een vlucht worden gestopt.

Eind december wees de rechtbank het verzoek van Tiara Air af om het faillissement ongedaan te maken. De rechtbank oordeelde ondermeer dat "de toestand van de boedel" onduidelijk is. En dat klopt, want het enige overgebleven complete vliegtuig van Tiara, de Short SD.360-100 P4-TIB, staat sinds de laatste vlucht in april in niet vliegwaardige staat geparkeerd op een afgelegen hoekje van de Prinses Beatrix luchthaven op Aruba, en de andere machine (SD.360 P4-TIA) is vleugelloos.

Kort nieuws
In november werd in het parlement van Curaçao (de Staten) de concept landsverordening ruimtevaart ingediend. Deze biedt een regelgevend kader voor bemande commerciële ruimtevaart, hetgeen een voorwaarde is voor start van geplande parabolische ruimtevluchten met een XCOR Lynx vanaf Hato. De landsverordening is deel van het proces van omzet van de Curaçaose Luchtvaart Autoriteit naar een zelfstanding bestuursorgaan.

Winair breidde begin november het vliegers korps met zeven personen uit, tevens werden vier vliegers gepromoveerd naar gezagvoerder. Dit jaar gaat codeshare met KLM van start. In november bezocht daarom een audit team van de KLM Winair.

Nu de in oprichting zijnde luchtvaartmaatschappij AVA Airlines geen economische vergunning van de Curaçaose overheid heeft gekregen, is de maatschappij van initiatiefnemers Giovanni Atalita en Olivier Arrindell uitgeweken naar de Dominicaanse Republiek. Volgens een persbericht is in december een overeenkomst getekend met Capital Partners voor investering van 65 miljoen dollar, waarvan 20 miljoen beschikbaar komt na afronding van de "transfer" naar de Dominicaanse Republiek. Het ligt in de bedoeling met toestellen uit de Airbus A320 familie tussen 15 bestemmingen in het Caraïbisch gebied te gaan vliegen.

De Franse chartermaatschappij XL Airways startte half december wekelijkse vluchten tussen Parijs/CDG en Sint Maarten per Airbus A330-200. Voorlopig worden elke week minimaal 250 passagiers overgevlogen, die op Sint Maarten op een Pullmantur cruiseschip stappen.

Half januari werd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toestemming verleend voor het gebruik van de luchthaven van Saba door helikopters. Tot nu toe mochten alleen helikopters voor medische evacuaties gebruik maken van Saba. Er wordt verwacht dat ook de olie-en gasindustrie interesse heeft in gebruik van de luchthaven. De toestemming geldt alleen voor daglicht condities. Op 24 januari kon de eerste helikopter worden verwelkomd: Robinson R44 Clipper F-OKCP (van Corail Helicopters, opererend vanaf het Franse deel van Sint Maarten) kwam een fotograaf ophalen.